Adakah Benar Dia Tuhan Saya?

mu150505_pelayanan_kepuasanSudahkah Anda menerima pelayanan dari Tuhan? Dia tidak menawarkan kepada kita sebuah pilihan mengenai cara kita melayani Dia. Dia meminta kesetiaan mutlak kepada amanat-Nya; suatu kesetiaan yang dapat kita pahami bila kita berada dalam persekutuan yang paling erat dengan Tuhan. Selengkapnya >>