Maukah Anda Menguji Diri?

mu150709_hidup suci

“Yosua berkata kepada bangsa itu: “Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan …(Yosua 24:19)

APAKAH Anda berpengadalan, betapa kecilpun itu, pada sesuatu atau seseorang selain Allah? Adakah sisa pengandalan pada kemampuan atau kelebihan lahiriah diri Anda, atau pada posisi Anda? Apakah Anda mengandalkan diri Anda sendiri dalam cara apa pun yang berkaitan dengan rencana yang telah diletakkan Allah di hadapan Anda?

Maukah Anda menguji-diri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik tersebut?

Memang benar apabila Anda mengatakan, “Aku tidak dapat menghayati hidup suci,” tetapi Anda dapat memutuskan untuk mempersilakan Yesus menjadikan Anda suci. Memang benar, “Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan ….” — tetapi Anda dapat memberikan diri pada-Nya sedemikian rupa sehingga kuasa Yang Mahakuasa mengalir melalui Anda.

Adakah hubungan Anda cukup akrab dengan Allah dan mengharapkan Dia mewujudkan kehidupan-Nya yang ajaib di dalam Anda?

Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua: “Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah” (Yosua 24:21). Ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan suatu komitmen atau penyerahan yang sepenuh hati.

Kita cenderung berkata, “Tetapi Allah tidak mungkin memanggil aku untuk hal ini. Aku sungguh tidak layak. Ini tidak mungkin dimaksudkan saya.”

Ini memang dimaksudkan kepada Anda, dan semakin lemah dan tidak berdayanya keadaan Anda, semakin baik. Orang yang masih bersandar dan mempercayai apa pun dalam dirinya merupakan orang yang mungkin  dapat berkata “Aku mau melayani Tuhan.”

Kita berkata, ”Ah, kalau saja aku benar-benar dapat percaya!” Pertanyaannya adalah “Maukah aku percaya?’ Tidaklah mengherankan bila Yesus Kristus menekankan dosa ketidakpercayaan. “Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mukjizat diadakan-Nya di situ!” (Matius 13:58).

Jika kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa yang Allah maksudkan seperti yang difirmankan-Nya, bayangkan saja apa jadinya kita ini. Sungguhkah saya berani mempersilakan Allah mengerjakan bagi saya seperti yang dikatakan-Nya?

 

Alkitab setahun: Ayub 38-40; Kisah Rasul 16: 1-21

mu160709

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s